Home   Contact    Sitemap  
 
 Home 
 Contact us 
 Holidays 
 Meeting Ambassador  
 About Embassy  
 Royal Thai Consulate-Generals 
 News & Annoucement  
4 Jul 2015 07:16:53
Thai Embassy   Google    
Royal Thai Embassy
Search
   
Search results 1 - 50 of 224
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last 

รัฐมนตรีพาณิชย์นำทัพเอกชนลุยอินเดีย
... นำทัพราชการและเอกชนไทยบุกเมืองมุมไบและนิวเดลี ย้ำอินเดียเป็นเป้าหมายการค้า การลงทุนและท่องเที่ยวของไทย ทูตไทยต้อนรับ ขอให้ช่วยปรับทัศนคติคนไทยต่ออินเดีย เชื่ออินเดียจะเป็นสิงห์ผงาดเหมือนมังกรจีนในไม่ช้า เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนาวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือทำงานเป็นทีมนำทัพข้าราชการและเอกชนไทยเยือนประเทศอินเดีย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทยในอินเดีย คณะโรดโชว์ดังกล่าว ที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...

Modified: 03.19.2015
Path: Home / News & Event

ทูตไทยจับมืออธิการบดี ม. อลิการ์ สนับสนุนนักศึกษาไทยสู่อินเดีย
... Chancellor) โดยทูตไทยได้ขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมที่มาเรียนที่อลิการ์ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี โดยเฉพาะใการจัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทยกลุ่มดังกล่าว ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าอลิการ์ในไทยก็พร้อมจะร่วมมือ โดยอธิการบดีตอบรับที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งชมเชยว่านักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่อลิการ์มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดีมากมหาวิทยาลัยจึงรู้สึกยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนไทยเพิ่มขึ้น หลังจากการพบหารือ...

Modified: 01.22.2015
Path: Home / News & Event

สถานทูตไทยฯ จัดโครงการนำครัวไทยสู่โรงเรียน
... ประสบความสำเร็จด้วยดี พ่อครัวอินเดียได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปรุง ซอสปรุงรสต่าง ๆ ของไทย และได้ลงมือทำอาหารไทยหลายสูตร ไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวาน ส้มตำ ยำปลากระป๋อง กล้วยบวดชี ขณะที่น้อง ๆ นักเรียนไทยก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันอย่างมีความสุขสุด ๆ นอกจากนี้ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนยังได้มาชิมอาหารไทยร่วมกับนักเรียนด้วย สำหรับโครงการภาคสองในเดือนธันวาคม สถานทูตฯ กับเชฟเย็นใจจะกลับไปประเมินฝีมือพ่อครัวของโรงเรียน และสอนการปรุงอาหารไทยอีกหลายสูตรค่ะ ทั้งนี้ วัตถุดิบ เครื่องปรุงต่าง ๆ ของไทยหาได้ไม่ยากในอินเดีย ตลาดใหญ่อย่างตลาด...

Modified: 11.26.2014
Path: Home / News & Event

นายกรัฐมนตรีหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายกรัฐมนตรีหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมาร์ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายกรัฐมนตรีพบหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมาร์ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์...

Modified: 11.12.2014
Path: Home / News & Event

การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12
นายกรัฐมนตรีไทยผลักดันประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.45 น. ณ ห้อง Sapphire Hall ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมา (MICC 1) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน- อินเดีย ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือ...

Modified: 11.12.2014
Path: Home / News & Event

โครงการกงสุลสัญจร: เยี่ยมนักเรียนไทยประจำปี 2557 ที่เมืองศิมลา (Shimla) รัฐหิมาจัลประเทศ และดินแดนสหภาพจัณฑีครห์ (Chandigarh)
... แม่ครัวไทย และหญิงไทยที่สมรสกับคนอินเดีย จำนวน 23 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทย และได้เน้นย้ำถึงการสร้างและรักษาเครือข่ายชุมชนไทยให้เข้มแข็ง พบชุมชนไทยที่โรงแรม JW Marriott ดินแดนสหภาพจัณฑีครห์ จิตราภรณ์ เลิศทวีวิทย์ 30 กันยายน 2557

Modified: 11.10.2014
Path: Home / News & Event

ทูตไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี
... คนได้ร่วมกันถวายผ้าป่า เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 565,565 รูปี (ประมาณ 301,650 บาท) การร่วมงานบุญในครั้งนี้ นอกจากทุกคนจะอิ่มเอมใจกับการทำบุญและทะนุบำรุงวัดโภคัลพุทธวิหาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยที่นี่แล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยได้พบปะสังสรรค์และส่งเสริมครือข่ายคนไทยในอินเดียให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อนึ่ง พิธีทอดผ้าป่า เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ พิธีทอดผ้าป่าจะคล้ายกับพิธีทอดกฐิน แต่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่จำกัด...

Modified: 11.10.2014
Path: Home / News & Event

อุตสาหกรรมการศึกษาในประเทศอินเดีย
... Tutoring) เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2017 อุตสาหกรรมการศึกษาของอินเดีย การศึกษาในอินเดียมีบทบาทต่อการปลูกฝังหลักฆราวาสนิยม (Secularism) และประชาธิปไตย ซึ่งประกอบไปด้วยความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของมนุษย์ (Egalitarianism) และการยึดมั่นในความยุติธรรม ทัศนคติดังกล่าวทำให้ระบบการศึกษาของอินเดียได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งต้องการให้อินเดียมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ อินเดียจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก...

Modified: 10.22.2014
Path: Home / Study in Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะนักเรียนและอาจารย์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี ได้เปิดทำเนียบต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอาจารย์จำนวน 48 คน ในโอกาสที่คณะฯ ดังกล่าวเดินทางมายังประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี ได้เปิดทำเนียบต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอาจารย์จำนวน 48 คน ในโอกาสที่คณะฯ ดังกล่าวเดินทางมายังประเทศอินเดีย...

Modified: 10.20.2014
Path: Home / News & Event

ทูตไทยร่วมงาน The 3rd International Festival of Buddhist Heritage of Ladakh
... ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 500 คน ทั้งเป็นพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส จากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี เป็นต้น ในส่วนของไทยมีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จากเสถียรธรรมสถาน และผู้ติดตามจำนวนหนึ่งเข้าร่วมด้วย สังฆะเสนามหาเถระ ผู้จัดงานได้เชิญ นาย Jual Oram รัฐมนตรีกระทรวงกิจการชนเผ่า (Minister of Tribal Affairs) เข้าร่วมในฐานะ Chief Guest และนาย Kiren Rijiju รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย...

Modified: 10.07.2014
Path: Home / News & Event

การประชุมนักเรียนไทยในอินเดียครั้งที่ 1
... เพื่อหาแนวคิดในการสร้างเครือข่ายนักเรียนไทยในอินเดีย การนำเสนอจุดแข็งและจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการมาเรียนต่อที่อินเดีย โดยที่ประชุมฯ มีความเห็นร่วมกันว่าจะใช้ Social Media ต่าง ๆ อาทิ Facebook LINE E-mail Group และเว็บไซต์ของสถานทูตเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อที่อินเดีย และเป็นพื้นที่ในการติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนนักศึกษาไทยที่นี่ ตลอดจนมีแผนที่จะเปิดตัว Facebook เครือข่ายนักเรียนไทยในอินเดีย ในเดือนกันยายน 2557 บรรยากาศการประชุม ระดมสมองกันอย่างเคร่งเครียด...

Modified: 09.10.2014
Path: Home / News & Event

นาคาแลนด์
ในอภิมหากาพย์ภาพยนต์ไทยเรื่องยิ่งใหญ่ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ภาค 2 มีตอนหนึ่งที่ฝ่ายข้าศึกส่ง “คนป่า” สองคนลอบเข้ากระโจมที่ประทับของสมเด็จพระนเรศเจ้า เพื่อหมายปลงพระชนม์พระองค์ดำให้สิ้น เจ้าคนป่าทั้งสองแต่งกายไม่คุ้นตาคนไทย การนั้นไม่สำเร็จ...

Modified: 09.01.2014
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนเมืองกัลกัตตา
... เมืองกัลกัตตา ที่ได้ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯ เยือนเมืองกัลกัตตาอย่างเป็นทางการเมื่อวัน 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา การเสด็จฯ เยือนอินเดียครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ ทรงนำนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 นาย ที่เลือกเรียน “หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์:เอเชียใต้” ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆของเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในฐานะเป็นอู่แห่งอารยธรรมมาแต่โบราณ...

Modified: 08.29.2014
Path: Home / News & Event

Office of Commercial Affairs
Office of Commercial Affairs 78 Ground Floor, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi – 110057 Tel. (91-11) 4326-8888 Fax. (91-11) 4601-0405 Email: thaitcnewdelhi@gmail.com นายชวลิต โรจนประภายนต์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ นายสุพัฒน์ สระน้อย รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ MR. CHAVALIT ROJJANAPRAPAYON Commercial Attaché MR.SUPAT SANOY Assistant Commercial Attaché

Modified: 08.25.2014
Path: Home / Royal Thai Embassy

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
... ที่เห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป การส่งเสริมสามัคคี และความสมานฉันท์ เพื่อป้องกัน ระงับ และปราบปราม การกระทำที่เป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อบและความมั่นคงของชาติ (มาตรา 44) ประเด็นอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว อาทิ 1) สิทธิและเสรีภาพ ยืนยันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ที่ชาวไทยเคยได้รับคุ้มครองตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยมีอยู่แล้ว 2) การทำสนธิสัญญา มาตรา 23 วรรคแรกกำหนดให้ ครม. มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา...

Modified: 08.14.2014
Path: Home / News & Event

ฝากรักสุดฟากฟ้า ไม่เคยกล่าวว่าลาก่อน
... เครื่องดองของเมาเป็นสิ่งต้องห้าม โดยเฉพาะบนเกาะมาเล่ อย่าได้หาซื้อเสียให้ยาก แต่นักท่องเที่ยวสามารถอดเปรี้ยวไว้จิบเบียร์ดื่มไวน์ได้ เพราะทางการอนุญาตให้โรงแรมตามเกาะ (ยกเว้นเมืองหลวง) จำหน่ายน้ำเมาให้นักท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยครับ ... นั่งเฝ้าพระอาทิตย์ตกทะเลใสๆ พร้อมถือแก้วเบียร์หรือไวน์ จิบไปพลางๆ ในสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ... ฟินครับ ฟิน! อ้อ ... แม้จะเป็นเมืองเกาะสวรรค์ เค้าห้ามอาบแดดแบบนุ่งลมห่มฟ้านะครับ ผิดกฎหมายเต็มๆ ... อยากมีผิวสีแทน ก็ต้องปิดชิ้นส่วนร่างกายให้เรียบร้อยก่อนอาบแดด...

Modified: 08.01.2014
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

เมืองสารนาถ – สถานที่ครบองค์พระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
มาล่าไปสักนิด แต่ขอไม่พลาดที่จะเขียนถึง ... และแล้ว วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ได้ผ่านพ้นไปอีกคราเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ... วันนั้น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ธัมเมกขสถูป สถูปใหญ่แห่งนี้ ครบองค์พระรัตนตรัยตั้งแต่บัดนั้น (บันทึกภาพเอง/ตุลาคม 2553) มาล่าไปสักนิด แต่ขอไม่พลาดที่จะเขียนถึง ... และแล้ว วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ได้ผ่านพ้นไปอีกคราเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ... วันนั้น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน...

Modified: 08.01.2014
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ที่ที่ทำการ BLUE DART ถนน R.G. Baruah เมืองกูวาฮาติ รัฐอัสสัม เปิดให้บริการแล้ว
In order to bring about greater efficiency in issuing of visas, the Royal Thai Embassy, VFS has extended collection of visa applications and delivery process to new BLUE DART location in GUWAHATI for forwarding to the Royal Thai Embassy New Delhi.

Modified: 08.01.2014
Path: Home / News & Event

ทูตไทยแสดงความยินดีสมาชิกโลกสภานาคาแลนด์คนใหม่
... โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่ดูแลด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวเข้าร่วมการสัมมนาส่งเสริมการลงทุนของไทยในอินเดีย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะร่วมมือกันจัดขึ้นในวันที่ 8 ส.ค. 2557 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนายริโอยืนยันจะส่งผู้แทนเข้าร่วมแน่นอน ด้านนายริโอได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย-นาคา ขึ้นที่เมืองทิมปุระ (Dimapur) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจของรัฐนาคาแลนด์ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไทย-อินเดีย อาทิ โครงการถนนสามฝ่าย (ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย) โดยนายริโอเห็นพ้องกับข้อเสนอของทูตไทยที่จะผลักดันให้สายการบินจากไทยบินมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย...

Modified: 07.28.2014
Path: Home / News & Event

ชุมชนไทยในนิวเดลีทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร
... ณ กรุงนิวเดลี ได้ร่วมกับทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยในกรุงนิวเดลี ประมาณ 70 คน จัดงานวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร เขตจังปุระ กรุงนิวเดลี โดยมีนายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดีย เป็นประธานในพิธี พิธีเริ่มโดยพระอาจารย์จันดี ปิยธโร เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 4 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำวัตรเช้า จากนั้นชุมชนไทยในกรุงนิวเดลีได้ร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายหลังเสร็สสิ้นพิธีสงฆ์ พระอาจารย์ธนู พระนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยาวหะราล...

Modified: 07.15.2014
Path: Home / News & Event

ชุมชนไทยในนิวเดลีทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร
... ได้ร่วมกับชุมชนชาวไทยในกรุงนิวเดลีและละแวกใกล้เคียงกว่า 60 คน จัดงานทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร โดยมีทูตไทยประจำอินเดีย นายชลิต มานิตยกุล ซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีพร้อมด้วยภริยาและบุตรชาย เป็นประธานในพิธี พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น. โดยพระอาจารย์จันดี ปิยธโร หัวหน้าคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 4 รูป ได้นำญาติโยมสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น เหล่าพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระอาจารย์จันดีฯ ได้ให้โอวาทแก่สาธุชน เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ตลอดจนการไม่ยึดมั่นถือมั่น...

Modified: 07.01.2014
Path: Home / News & Event

เสน่ห์เมืองอุทัยปุระ (Udaipur) ในรัฐแห่งพระราชา (Rajastan)
... มีลักษณะเป็นแอ่งเหมาะสมที่จะขุดทะเลสาบเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้พร้อมกับป้องกันศัตรูไปในตัว จึงตัดสินใจอพยพไพร่พลจากเมืองหลวงเดิมที่ชื่อ จิตตอร์ (Chittor) หรือจิตตอร์ครห์ (Chittorgarh) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอุทัยปุระย้ายมาตั้งหลักในบริเวณนี้และให้ชื่อเมืองว่า อุทัยปุระ (Udaipur) ตามชื่อตัวเองและก็แปลว่าเมืองแห่งอาทิตย์อุทัย (City of Dawn) หลังจากมหาราชาอุทัยสิงห์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1576 ราชบุตรคือ มหาราชาประดาป (Maharana Pratap) ก็ขึ้นครองราชสมบัติต่อมาและเป็นมหาราชาที่เก่งกล้าสามารถต่อกรเอาชนะกษัตริย์โมกุลแห่งเดลีและมหาราชาแว่นแคว้นอื่น ๆ ดำรงความเป็นอิสรภาพมาได้...

Modified: 07.01.2014
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

โครงการกงสุลสัญจร: เยี่ยมนักเรียนไทยประจำปี 2557 ที่เมืองเดหราดูนและเมืองมัสซูรี รัฐอุตตราขัณฑ์ เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้นำคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทย เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้นำคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่เมืองเดหราดูน...

Modified: 05.20.2014
Path: Home / News & Event

อินเดียเริ่มใช้ระบบรับตรง นศ. ต่างชาติออนไลน์
รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ หรือ Direct Admission of Students Abroad (DASA) ผ่านระบบออนไลน์ในปีการศึกษา 2014-2015 เพื่ออำนวยความสะดวกการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชื่อดังในอินเดีย รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ...

Modified: 05.14.2014
Path: Home / News & Event

รัฐบาลอินเดียเริ่มใช้ระบบรับตรง นศ. ต่างชาติออนไลน์
รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ หรือ Direct Admission of Students Abroad (DASA) ผ่านระบบออนไลน์ในปีการศึกษา 2014-2015 เพื่ออำนวยความสะดวกการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชื่อดังในอินเดีย รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ...

Modified: 04.17.2014
Path: Home / News & Event

เมื่อสถานทูตพบพระธรรมทูต
... คนแรกของอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2500 ทางการอินเดียได้เฉลิมฉลอง 2500 ปี ของการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเชิญให้ประเทศพุทธต่างๆ รวมถึงไทยเข้ามาสร้างวัดที่พุทธคยา จึงเป็นที่มาของวัดไทยพุทธคยาซึ่งเป็น วัดไทยแห่งแรกในต่างๆ ประเทศ และเป็นศูนย์กลางของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ด้วยในคราวเดียวกัน - จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ผ่านมาคณะสงฆ์ไทยมเน้นการสร้างวัดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ...

Modified: 04.17.2014
Path: Home / News & Event

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2557
... และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอินเดียในกรุงนิวเดลี ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และสังฆทาน แด่คณะสงฆ์และสามเณร จำนวน 3 รูป ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร ในโอกาสนี้ พระอาจารย์จันดี ปิยธโร หัวหน้าคณะสงฆ์ ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาที่สิ่งสำคัญ 4 อย่างเกิดขึ้น หรือ จตุรงคสันนิบาต คือ 1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ 2. พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายที่เวฬุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ 3. พระภิกษุสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกษุอุปสัมปทา...

Modified: 04.03.2014
Path: Home / News & Event

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน SATTE 2014
... การเข้าร่วมงาน SATTE 2014 ในครั้งนี้ นอกเหนือจะเป็นการอัพเดตข้อเสนอทางการท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้ว ยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ ให้เข้าถึงลูกค้าชาวอินเดียกลุ่มต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น จิตราภรณ์ เลิศทวีวิทย์ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี)

Modified: 02.17.2014
Path: Home / News & Event

เอกอัครราชทูตเยี่ยมชุมชนไทยเมืองปูเน่
... Centre For Distance Learning (SCDL) ด้วย ผู้บริหาร Symbiosis ยังได้เสนอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาทางไกล และยินดีให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่สถานทูตเป็นผู้แนะนำด้วย ประพันธ์ สามพายวรกิจ และ จิตราภรณ์ เลิศทวีวิทย์ 17 มกราคม 2557

Modified: 02.11.2014
Path: Home / News & Event

ชุมชนไทยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และชุมชนไทยในกรุงนิวเดลีและ เมืองข้างเคียง ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 86 พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต...

Modified: 12.18.2013
Path: Home / News & Event

ไทยแสดงความพร้อมเชื่อมโยงอินเดียผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
... อินเดียให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้เพราะมีพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศอย่างภูฏาน จีน พม่า และบังกลาเทศ โดยเฉพาะพม่าที่จะเชื่อมต่อไปยังไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มากขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือพม่า ที่มีมุขมนตรีจากเขตมัณฑะเลย์และสะกายมาเข้าร่วมงาน และนำคณะนักธุรกิจเดินทางจากเมืองมัณฑะเลย์ด้วยเที่ยวบินตรงมาลงยังเมือง Imphal ในรัฐมณีปุระ ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวแรก และเป็นครั้งแรกที่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศมาลงยังเมือง Imphal อัครราชทูตจากสถานทูตสหรัฐที่กรุงนิวเดลีก็เดินทางไปร่วมงานและกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ...

Modified: 11.29.2013
Path: Home / News & Event

ทูตไทย กราบนมัสการหัวหน้าพระธรรมทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี อย่างเป็นทางการ
... เลขานุการเอก ได้เดินทางไปยังวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร เพื่อกราบนมัสการพระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย – เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี อย่างเป็นทางการ และร่วมต้อนรับคณะนายเแพทย์เกษม วัฒนชัย และ พล.ร.อ. ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ที่เดินทางเยือนพุทธคยาเพื่อร่วมพิธีหุ้มทองคำยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยา นับเป็นโอกาสที่ทูตชลิตได้เดินทางกลับไปยังพุทธคยาอีกครั้ง หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการโทที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี...

Modified: 11.28.2013
Path: Home / News & Event

รายชื่อเอกอัครราชทูต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
... นายถนัด คอมันตร์ อัครราชทูต 2490 2 หลวงพินิจอักษร (วงษ์ พินิจอักษร) เอกอัครราชทูต 2492-2495 3 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 2495-2496 4 หลวงภัทรวาที (ศุภวาร วารศิริ) 2496-2497 5 พระมหิทธานุกร (ส่วน นวราช) 2498-2500 6 นายบุณย์ เจริญชัย 2500-2502 7 นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 2502-2506 8 นายจิตติ สุจริตกุล 2506-2510 9 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 2511-2515 10 นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ 2515-2518 11 นายสุชาติ จุฑาสมิต 2519-2523 12 นายสมบุญ โรจนกร 2523-2524...

Modified: 11.15.2013
Path: Home / Royal Thai Embassy

การบินไทย ได้มอบปัจจัยสนับสนุนวัดไทยในกรุงนิวเดลี
... Metropolitan กรุงนิวเดลี ที่การบินไทยนิวเดลีเป็นโต้โผจัดงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ส่วนเช็คเงินสด 60,000 รูปี เป็นเงินสมทบทุนที่คุณกรกฎฯ มอบในนามนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 36 วัดโภคัลพุทธวิหารตั้งอยู่ในเขต Bhogal กรุงนิวเดลี ปัจจุบันมีพระอาจารย์จันดี ปิยธโร รักษาการเจ้าอาวาส มีพระภิกษุไทย อินเดีย เนปาล และพม่า จำพรรษา และถือวัตรปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ของวัดสังฆทาน เมื่อเดือนกันยายน 2556 สถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศไทยจำนวน 510,000...

Modified: 11.11.2013
Path: Home / News & Event

ไทยจับมือนานาชาติ พัฒนากลไกพิทักษ์สิทธิเด็ก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และรัฐบาลอินเดีย เพื่อทบทวนกลไกพิทักษ์สิทธิเด็กและผู้เยาว์ในกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ...

Modified: 11.01.2013
Path: Home / News & Event

ทูตไทยเป็นประธานงานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯและอำลาพระธรรมทูตก่อน พ้นตำแหน่งประจำอินเดีย
... เนปาลที่อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในประเทศอินเดียที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก และขอให้พระสงฆ์นานาชาติประสบผลสำเร็จในการจรรโลงพุทธศาสนาให้กลับสู่ดินแดนพุทธภูมิที่เคยรุ่งเรื่องอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเช้าตรู่ของวันที่ 4 ต.ค. ทางวัดไทยพุทธคยาได้เชิญให้ ทูตพิศาลฯ อาจารย์สมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ (อาจารย์ซ้ง) นาง Radha Bisit ภริยาผู้บัญชาการทหารเมืองคยา และนาย Sandeep Chakraborty หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานเมืองคยาร่วมกันเปิดคลินิกรักษาพยาบาลประจำวัดไทยพุทธคยา ซึ่งในแต่ละปีจะมีแพทย์จากกรมการแพทย์มาประจำการในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสังเวชนียสถาน...

Modified: 10.24.2013
Path: Home / News & Event

ข้ามมหาสมุทร สุดทางที่มัลดีฟส์ (2)
... ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ เพราะตั้งอยู่แทบจะกึ่งกลางเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียจากทวีปแอฟริกาไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยไงครับ เรียกว่ามัลดีฟส์อยู่คร่อมทั้งซีกโลกเหนือและใต้ เพราะเกาะแอดดูนี่อยู่ที่เส้นรุ้ง 0 องศา 41 ลิปดา 34 ฟิลิปดาใต้ ต่ำกว่าเส้นศูนย์สูตรลงไปทางใต้ไม่ถึง 1 องศา! โอ โน่ ไอไม่ได้อยู่ฟรีนะ หม่ายเฟร้นด์ ไอจ่ายค่าเช่าปีละ 2 พันปอนด์นะ ... แต่พอถึงปี 2519 รัฐบาลอังกฤษยุคนายฮาโรลด์ วิลสัน ก็เซย์โน พอแล้ว เพราะสู้ค่าบำรุงรักษาไม่ไหว ยกให้เป็นของรัฐบาลมัลดีฟส์ไปในที่สุด ตอนนี้เลยเป็นสนามบินภายในประเทศ...

Modified: 10.15.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหารที่เมืองสาวัตถี
... เพื่อติดตามความคืบหน้า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 56 นายพิศาล มาณวพัฒน์ ทูตไทยประจำอินเดีย พร้อมคณะข้าราชการจากสถานทูต ได้เดินทางไปยังเมืองสาวัตถี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี โดยได้ร่วมกับพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระอาจารย์คมสรณ์) เจ้าอาวาส หารือกับนาย Krishan Pal Singh, Sub-District Magistrate (SDM), Ekona, Sravasrhi และนาย Ram Kripal Bharti, Circle Officer (C.O) เกี่ยวกับโครงการฯ โดยทูตไทยได้ขอความร่วมมือบุคคลทั้งสอง อำนวยความสะดวกการดำเนินโครงการฯ โดยเน้นย้ำว่าที่ผ่านมา...

Modified: 10.10.2013
Path: Home / News & Event

โครงการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในตอนเหนือของอินเดีย
ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำโดย นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. พจมาศ แสงเทียน กงสุล ได้นำคณะแพทย์และพยาบาลจากประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำโดย นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. พจมาศ แสงเทียน กงสุล...

Modified: 09.27.2013
Path: Home / News & Event

สถานทูตไทยออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ชุมชนไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจะจัดโครงการให้บริการทางการแพทย์แก่นักศึกษาและชุมชนไทยใน 4 เมือง ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจะจัดโครงการให้บริการทางการแพทย์แก่นักศึกษาและชุมชนไทยใน 4 เมืองทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ได้แก่ นิวเดลี ลัคเนาวื พาราณสี...

Modified: 09.25.2013
Path: Home / News & Event

สถานทูตไทยเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรัฐอัสสัม
... เนื่องจากดิบรูครห์เป็นอำเภอหนึ่งในรัฐอัสสัมที่มีกลุ่มชนชาวไต (บรรพบุรุษเดียวกันกับคนไทยดั้งเดิมที่อพยพจากตอนใต้ของจีนไปยังประเทศไทย) อยู่หนาแน่น โดยเฉพาะชาวไตหมู่บ้านนำผาเก ซึ่งยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีไทย ไม่ว่าจะเป็นการมีชุมชนที่มีวัดพุทธนิกายเถรวาทเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนภาษาพูดที่มีความใกล้ชิดกับภาษาไทยดั้งเดิมมาก เช่น การนับเลข การเรียกพ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา มหาวิทยาลัย จึงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยและเปิดสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแล้ว รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย...

Modified: 09.09.2013
Path: Home / News & Event

ข้ามมหาสมุทร สุดทางที่มัลดีฟส์ (1)
... “ดีฟ” มาจากคำว่า “ทวิปะ” (dvipa) หรือทวีป คือเกาะหรือแผ่นดินนั่นเอง ดังนั้นอาจเหมาได้ว่ามัลดีฟส์คือหมู่เกาะพวงมาลัยหรือหมู่เกาะสร้อยคอก็ว่าได้ ... ผมเดาว่าคงมาจากรูปทรงทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะนั่นเองครับ ท่านลองไปหาแผนที่ดูจากพระอาจารย์กูเกิ้ล จะเห็นชัดเลยล่ะ ตั้งอยู่ซะกลางมหาสมุทรไกลสุดขอบฟ้า แล้วคนจากไหนล่ะที่ไปตั้งรกราก? นั่นสิครับ ... ตำราบอกว่าชาวประมงเชื้อสายดราวิเดียนหรือฑราวิฑ (Dravidian) จากอินเดียใต้เป็นชนกลุ่มแรกๆ ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปตั้งรกรากที่มัลดีฟส์ในราวก่อนพุทธกาล...

Modified: 08.30.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

พระธรรมทูตไทยในอินเดียและเนปาลช่วยสร้าง “ความนิยมไทย”
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียและเนปาลได้จัดงาน เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียและเนปาลได้จัดงาน "ทำบุญบูรพาจารย์และประชุมพระธรรมทูตพุทธภูมิ" ที่วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร พระภิกษุไทยประมาณ 120 รูปจากวัดไทยในอินเดียจำนวน 26 วัดและวัดไทยในเนปาล 1 วัด รวมทั้งพระภิกษุไทยที่ได้รับนิมนต์ให้จำพรรษาในวัดนานาชาติในอินเดียจำนวน 5 วัด และในเนปาลอีก 4 วัด ทั้งสังกัดมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย...

Modified: 08.28.2013
Path: Home / News & Event

การมอบเงิน 1 แสนรูปีให้แก่วัดโภคัลพุทธวิหาร ที่กรุงนิวเดลี
... สามีผู้อำนวยการโรงแรม The Metropolitan Hotel ในกรุงนิวเดลี พร้อมนางบบิตา คุปตะ (Babita Gupta) ภรรยาผู้อำนวยการหอแสดงศิลปะ (Art Spice) ในโรงแรมดังกล่าว ได้มอบเงินจำนวน 1 แสนรูปี ที่ได้จากการประมูลขายภาพการกุศล ให้แก่วัดโภคัลพุทธวิหาร ในกรุงนิวเดลี ผ่านนายไพฑูรย์ สงค์แก้ว ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเจ้าอาวาสวัดโภคัลพุทธวิหาร นายกรกต ชาตะสิงห์ ผู้จัดการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ กรุงนิวเดลี และนายปณัฏฐา มีสุวรรณ นายสถานีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ กรุงนิวเดลี เป็นพยาน สำหรับความเป็นมาของการบริจาคเงินครั้งนี้มีอยู่ว่า...

Modified: 08.28.2013
Path: Home / News & Event

สถานทูตร่วมกิจกรรมของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกิจกรรมของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกิจกรรมของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 61 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...

Modified: 08.08.2013
Path: Home / News & Event

ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างอินเดียกับไทยเหนียวแน่นยิ่งขึ้น
... การต่อต้านโจรสลัดในน่านน้ำสากล (Anti-piracy) ความมั่นคงพื้นที่ชายฝั่ง (Coastal Security) การป้องกันการฟอกเงิน (Money Laundering) การป้องกันธนบัตรปลอม (Fake Currency Note) การแก้ปัญหายาเสพติด (Narcotics) การป้องกันอาชญากรรมทางอินเตอร์เนต (Cyber Crime) การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (Illegal Migration and Human Trafficking) การต่อต้านการก่อการร้าย (Counterterrorism) ซึ่งรวมเอาประเด็นการร่วมมือกันป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายใช้ดินแดนในประเทศของกันและกัน เพื่อก่อการร้ายในอีกประเทศหนึ่ง การป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายจัดซื้อจัดหาอาวุธในประเทศกันและกัน...

Modified: 07.31.2013
Path: Home / News & Event

ทีมประเทศไทยทางใต้อินเดียจัดงานส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย
... โดยทูตไทยประจำอินเดียได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 งาน Thailand Sourcing and Business Matching in Chennai จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเจนไน โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และทีมประเทศไทย ณ เมืองเจนไน งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ Chennai Trade Center ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2556 และมีผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงานราว 35 ราย พร้อมนำสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ...

Modified: 07.26.2013
Path: Home / News & Event

นมัสเตสู่อายุบวร (3) - อายุบวรกลับสู่นมัสเต
... เพื่อไปซักซ้อมเตรียมการกับฝ่ายเจ้าภาพศรีลังกาและกับทีมของสถานทูตไทยที่นั่น ดังที่ได้เล่าไว้ในตอนแรกแล้ว ตอนหารือซักซ้อมกันก็ดูราบรื่นดีครับ แต่พอวันจริงสิ ... ฝนตกตลอดสองวันของการเยือน แผนสองที่เตรียมไว้กลายมาเป็นแผนหนึ่งโดยอัตโนมัติ ปวดหัวมิใช่น้อย วันดีเดย์ ... พวกเราไปล่วงหน้าที่สนามบินโคลัมโบก่อนเวลาเครื่องลงเกือบสองชั่วโมง ฝนยังไม่ตก แต่พอเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องลง ฝนเทแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุด อธิบดีกรมพิธีการทูตศรีลังกาเรียกพวกเราไปบอกว่าคงจะเปลี่ยนที่จอดเครื่องบิน จากเดิมจอดลานหน้าอาคารห้องรับรองพิเศษ...

Modified: 07.19.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

สามเรื่องสามรส: เมื่อคนไทยตกทุกข์
... เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำต่อฮะ” “ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะ” ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ตอนนั้น รู้สึกแปลกๆ ยังไงไม่รู้กับการที่พาสปอร์ตของกลุ่มนี้หายแบบตอบไม่ได้ว่าเกิดที่ไหน พักกับใคร อย่างไร? จะว่าโดนวางยาแล้วถูกลักทรัพย์ไปก็ไม่ใช่แน่ เกือบสองชั่วโมงต่อมา สาวกลุ่มนี้กลับมาพร้อมกับมีตำรวจสองคนนั่งแมงกะไซค์มาด้วย เจ้าหน้าที่ส่งลูกน้องไปถามไถ่ ได้ความว่า พูดกันไม่รู้เรื่องว่าสาวจะทำอย่างไร เหตุเกิดที่ไหน เลยต้องกลับมาสถานทูตอีกรอบ เลยส่งลูกน้องภารตะให้ไปช่วยเรื่องแจ้งความ...

Modified: 07.19.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

นมัสเตสู่อายุบวร (2) - ชาซีลอน
... ไปส่งเสริมปลูกกาแฟแทนดีกว่า ความจริงชาวซีลอนปลูกกาแฟมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2368 แต่ปลูกเป็นพืชสวนสวยงามในภาคใต้ของประเทศ ก่อนที่ป๋าเบิร์ด เอ๊ย ... คุณจอร์จ เบิร์ด (George Bird) น้องชายของพันเอกเฮนรี เบิร์ด รองผู้บัญชาการกองทัพอังกฤษประจำซีลอน จะเริ่มปลูกกาแฟเชิงพาณิชย์เป็นเจ้าแรกที่เมืองกัมโปละ (Gampola) ในตอนกลางของประเทศ และคุณจอร์จก็อยู่เป็นชาวไร่กาแฟที่ซีลอนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยถึงแก่กรรมเมื่อปี 2400 (สมัยรัชกาลที่ 4) ที่เมืองแคนดี้ คนงานแบกใบชามาชั่งน้ำหนักในยุคเริ่มแรก (ภาพ lankapura.com) การบุกเบิกไร่กาแฟเชิงพาณิชย์ของคุณจอร์จและส่งไปขายในยุโรปได้ราคาดี...

Modified: 07.09.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

Search results 1 - 50 of 224
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last 

Sorted by relevance | Sort by date


Embassy Holiday
Next holiday:
  • Thu 30 Jul 2015
    Asarnha Bucha Day

©Copyright 2007. Royal Thai Embassy. Designed by TNT.
D-1/3 Vasant Vihar, New Delhi 110057
Tel : (+91 11) 4977 4100 Fax : (+91 11) 4977 4199, 4059 1496 Website : http://www.thaiemb.org.in