Home   Contact    Sitemap  
 
 Home 
 Contact us 
 Holidays 
 Meeting Ambassador  
 About Embassy  
 Royal Thai Consulate-Generals 
 News & Annoucement  
25 Apr 2014 10:32:29
Thai Embassy   Google    
Royal Thai Embassy
Search
   
Search results 1 - 50 of 203
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last 

อินเดียเริ่มใช้ระบบรับตรง นศ. ต่างชาติออนไลน์
รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ หรือ Direct Admission of Students Abroad (DASA) ผ่านระบบออนไลน์ในปีการศึกษา 2014-2015 เพื่ออำนวยความสะดวกการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชื่อดังในอินเดีย รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ...

Modified: 04.17.2014
Path: Home / News & Event

รัฐบาลอินเดียเริ่มใช้ระบบรับตรง นศ. ต่างชาติออนไลน์
รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ หรือ Direct Admission of Students Abroad (DASA) ผ่านระบบออนไลน์ในปีการศึกษา 2014-2015 เพื่ออำนวยความสะดวกการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชื่อดังในอินเดีย รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มใช้ระบบรับตรงนักศึกษาต่างชาติ...

Modified: 04.17.2014
Path: Home / News & Event

เมื่อสถานทูตพบพระธรรมทูต
... คนแรกของอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2500 ทางการอินเดียได้เฉลิมฉลอง 2500 ปี ของการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเชิญให้ประเทศพุทธต่างๆ รวมถึงไทยเข้ามาสร้างวัดที่พุทธคยา จึงเป็นที่มาของวัดไทยพุทธคยาซึ่งเป็น วัดไทยแห่งแรกในต่างๆ ประเทศ และเป็นศูนย์กลางของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ด้วยในคราวเดียวกัน - จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ผ่านมาคณะสงฆ์ไทยมเน้นการสร้างวัดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ...

Modified: 04.17.2014
Path: Home / News & Event

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2557
... และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอินเดียในกรุงนิวเดลี ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และสังฆทาน แด่คณะสงฆ์และสามเณร จำนวน 3 รูป ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร ในโอกาสนี้ พระอาจารย์จันดี ปิยธโร หัวหน้าคณะสงฆ์ ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาที่สิ่งสำคัญ 4 อย่างเกิดขึ้น หรือ จตุรงคสันนิบาต คือ 1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ 2. พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายที่เวฬุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ 3. พระภิกษุสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกษุอุปสัมปทา...

Modified: 04.03.2014
Path: Home / News & Event

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน SATTE 2014
... การเข้าร่วมงาน SATTE 2014 ในครั้งนี้ นอกเหนือจะเป็นการอัพเดตข้อเสนอทางการท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้ว ยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ ให้เข้าถึงลูกค้าชาวอินเดียกลุ่มต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น จิตราภรณ์ เลิศทวีวิทย์ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี)

Modified: 02.17.2014
Path: Home / News & Event

เอกอัครราชทูตเยี่ยมชุมชนไทยเมืองปูเน่
... Centre For Distance Learning (SCDL) ด้วย ผู้บริหาร Symbiosis ยังได้เสนอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาทางไกล และยินดีให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่สถานทูตเป็นผู้แนะนำด้วย ประพันธ์ สามพายวรกิจ และ จิตราภรณ์ เลิศทวีวิทย์ 17 มกราคม 2557

Modified: 02.11.2014
Path: Home / News & Event

ชุมชนไทยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และชุมชนไทยในกรุงนิวเดลีและ เมืองข้างเคียง ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 86 พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต...

Modified: 12.18.2013
Path: Home / News & Event

ไทยแสดงความพร้อมเชื่อมโยงอินเดียผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
... อินเดียให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้เพราะมีพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศอย่างภูฏาน จีน พม่า และบังกลาเทศ โดยเฉพาะพม่าที่จะเชื่อมต่อไปยังไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มากขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือพม่า ที่มีมุขมนตรีจากเขตมัณฑะเลย์และสะกายมาเข้าร่วมงาน และนำคณะนักธุรกิจเดินทางจากเมืองมัณฑะเลย์ด้วยเที่ยวบินตรงมาลงยังเมือง Imphal ในรัฐมณีปุระ ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวแรก และเป็นครั้งแรกที่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศมาลงยังเมือง Imphal อัครราชทูตจากสถานทูตสหรัฐที่กรุงนิวเดลีก็เดินทางไปร่วมงานและกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ...

Modified: 11.29.2013
Path: Home / News & Event

ทูตไทย กราบนมัสการหัวหน้าพระธรรมทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี อย่างเป็นทางการ
... เลขานุการเอก ได้เดินทางไปยังวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร เพื่อกราบนมัสการพระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย – เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี อย่างเป็นทางการ และร่วมต้อนรับคณะนายเแพทย์เกษม วัฒนชัย และ พล.ร.อ. ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ที่เดินทางเยือนพุทธคยาเพื่อร่วมพิธีหุ้มทองคำยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยา นับเป็นโอกาสที่ทูตชลิตได้เดินทางกลับไปยังพุทธคยาอีกครั้ง หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการโทที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี...

Modified: 11.28.2013
Path: Home / News & Event

รายชื่อเอกอัครราชทูต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
... นายถนัด คอมันตร์ อัครราชทูต 2490 2 หลวงพินิจอักษร (วงษ์ พินิจอักษร) เอกอัครราชทูต 2492-2495 3 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 2495-2496 4 หลวงภัทรวาที (ศุภวาร วารศิริ) 2496-2497 5 พระมหิทธานุกร (ส่วน นวราช) 2498-2500 6 นายบุณย์ เจริญชัย 2500-2502 7 นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 2502-2506 8 นายจิตติ สุจริตกุล 2506-2510 9 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 2511-2515 10 นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ 2515-2518 11 นายสุชาติ จุฑาสมิต 2519-2523 12 นายสมบุญ โรจนกร 2523-2524...

Modified: 11.15.2013
Path: Home / Royal Thai Embassy

การบินไทย ได้มอบปัจจัยสนับสนุนวัดไทยในกรุงนิวเดลี
... Metropolitan กรุงนิวเดลี ที่การบินไทยนิวเดลีเป็นโต้โผจัดงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ส่วนเช็คเงินสด 60,000 รูปี เป็นเงินสมทบทุนที่คุณกรกฎฯ มอบในนามนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 36 วัดโภคัลพุทธวิหารตั้งอยู่ในเขต Bhogal กรุงนิวเดลี ปัจจุบันมีพระอาจารย์จันดี ปิยธโร รักษาการเจ้าอาวาส มีพระภิกษุไทย อินเดีย เนปาล และพม่า จำพรรษา และถือวัตรปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ของวัดสังฆทาน เมื่อเดือนกันยายน 2556 สถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศไทยจำนวน 510,000...

Modified: 11.11.2013
Path: Home / News & Event

ไทยจับมือนานาชาติ พัฒนากลไกพิทักษ์สิทธิเด็ก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และรัฐบาลอินเดีย เพื่อทบทวนกลไกพิทักษ์สิทธิเด็กและผู้เยาว์ในกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ...

Modified: 11.01.2013
Path: Home / News & Event

ทูตไทยเป็นประธานงานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯและอำลาพระธรรมทูตก่อน พ้นตำแหน่งประจำอินเดีย
... เนปาลที่อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในประเทศอินเดียที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก และขอให้พระสงฆ์นานาชาติประสบผลสำเร็จในการจรรโลงพุทธศาสนาให้กลับสู่ดินแดนพุทธภูมิที่เคยรุ่งเรื่องอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเช้าตรู่ของวันที่ 4 ต.ค. ทางวัดไทยพุทธคยาได้เชิญให้ ทูตพิศาลฯ อาจารย์สมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ (อาจารย์ซ้ง) นาง Radha Bisit ภริยาผู้บัญชาการทหารเมืองคยา และนาย Sandeep Chakraborty หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานเมืองคยาร่วมกันเปิดคลินิกรักษาพยาบาลประจำวัดไทยพุทธคยา ซึ่งในแต่ละปีจะมีแพทย์จากกรมการแพทย์มาประจำการในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสังเวชนียสถาน...

Modified: 10.24.2013
Path: Home / News & Event

เสน่ห์เมืองอุทัยปุระ (Udaipur) ในรัฐแห่งพระราชา (Rajastan)
... มีลักษณะเป็นแอ่งเหมาะสมที่จะขุดทะเลสาบเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้พร้อมกับป้องกันศัตรูไปในตัว จึงตัดสินใจอพยพไพร่พลจากเมืองหลวงเดิมที่ชื่อ จิตตอร์ (Chittor) หรือจิตตอร์ครห์ (Chittorgarh) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอุทัยปุระย้ายมาตั้งหลักในบริเวณนี้และให้ชื่อเมืองว่า อุทัยปุระ (Udaipur) ตามชื่อตัวเองและก็แปลว่าเมืองแห่งอาทิตย์อุทัย (City of Dawn) หลังจากมหาราชาอุทัยสิงห์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1576 ราชบุตรคือ มหาราชาประดาป (Maharana Pratap) ก็ขึ้นครองราชสมบัติต่อมาและเป็นมหาราชาที่เก่งกล้าสามารถต่อกรเอาชนะกษัตริย์โมกุลแห่งเดลีและมหาราชาแว่นแคว้นอื่น ๆ ดำรงความเป็นอิสรภาพมาได้...

Modified: 10.15.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ข้ามมหาสมุทร สุดทางที่มัลดีฟส์ (2)
... ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ เพราะตั้งอยู่แทบจะกึ่งกลางเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียจากทวีปแอฟริกาไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยไงครับ เรียกว่ามัลดีฟส์อยู่คร่อมทั้งซีกโลกเหนือและใต้ เพราะเกาะแอดดูนี่อยู่ที่เส้นรุ้ง 0 องศา 41 ลิปดา 34 ฟิลิปดาใต้ ต่ำกว่าเส้นศูนย์สูตรลงไปทางใต้ไม่ถึง 1 องศา! โอ โน่ ไอไม่ได้อยู่ฟรีนะ หม่ายเฟร้นด์ ไอจ่ายค่าเช่าปีละ 2 พันปอนด์นะ ... แต่พอถึงปี 2519 รัฐบาลอังกฤษยุคนายฮาโรลด์ วิลสัน ก็เซย์โน พอแล้ว เพราะสู้ค่าบำรุงรักษาไม่ไหว ยกให้เป็นของรัฐบาลมัลดีฟส์ไปในที่สุด ตอนนี้เลยเป็นสนามบินภายในประเทศ...

Modified: 10.15.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหารที่เมืองสาวัตถี
... เพื่อติดตามความคืบหน้า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 56 นายพิศาล มาณวพัฒน์ ทูตไทยประจำอินเดีย พร้อมคณะข้าราชการจากสถานทูต ได้เดินทางไปยังเมืองสาวัตถี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี โดยได้ร่วมกับพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระอาจารย์คมสรณ์) เจ้าอาวาส หารือกับนาย Krishan Pal Singh, Sub-District Magistrate (SDM), Ekona, Sravasrhi และนาย Ram Kripal Bharti, Circle Officer (C.O) เกี่ยวกับโครงการฯ โดยทูตไทยได้ขอความร่วมมือบุคคลทั้งสอง อำนวยความสะดวกการดำเนินโครงการฯ โดยเน้นย้ำว่าที่ผ่านมา...

Modified: 10.10.2013
Path: Home / News & Event

โครงการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในตอนเหนือของอินเดีย
ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำโดย นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. พจมาศ แสงเทียน กงสุล ได้นำคณะแพทย์และพยาบาลจากประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำโดย นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. พจมาศ แสงเทียน กงสุล...

Modified: 09.27.2013
Path: Home / News & Event

สถานทูตไทยออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ชุมชนไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจะจัดโครงการให้บริการทางการแพทย์แก่นักศึกษาและชุมชนไทยใน 4 เมือง ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจะจัดโครงการให้บริการทางการแพทย์แก่นักศึกษาและชุมชนไทยใน 4 เมืองทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ได้แก่ นิวเดลี ลัคเนาวื พาราณสี...

Modified: 09.25.2013
Path: Home / News & Event

สถานทูตไทยเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรัฐอัสสัม
... เนื่องจากดิบรูครห์เป็นอำเภอหนึ่งในรัฐอัสสัมที่มีกลุ่มชนชาวไต (บรรพบุรุษเดียวกันกับคนไทยดั้งเดิมที่อพยพจากตอนใต้ของจีนไปยังประเทศไทย) อยู่หนาแน่น โดยเฉพาะชาวไตหมู่บ้านนำผาเก ซึ่งยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีไทย ไม่ว่าจะเป็นการมีชุมชนที่มีวัดพุทธนิกายเถรวาทเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนภาษาพูดที่มีความใกล้ชิดกับภาษาไทยดั้งเดิมมาก เช่น การนับเลข การเรียกพ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา มหาวิทยาลัย จึงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยและเปิดสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแล้ว รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย...

Modified: 09.09.2013
Path: Home / News & Event

ข้ามมหาสมุทร สุดทางที่มัลดีฟส์ (1)
... “ดีฟ” มาจากคำว่า “ทวิปะ” (dvipa) หรือทวีป คือเกาะหรือแผ่นดินนั่นเอง ดังนั้นอาจเหมาได้ว่ามัลดีฟส์คือหมู่เกาะพวงมาลัยหรือหมู่เกาะสร้อยคอก็ว่าได้ ... ผมเดาว่าคงมาจากรูปทรงทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะนั่นเองครับ ท่านลองไปหาแผนที่ดูจากพระอาจารย์กูเกิ้ล จะเห็นชัดเลยล่ะ ตั้งอยู่ซะกลางมหาสมุทรไกลสุดขอบฟ้า แล้วคนจากไหนล่ะที่ไปตั้งรกราก? นั่นสิครับ ... ตำราบอกว่าชาวประมงเชื้อสายดราวิเดียนหรือฑราวิฑ (Dravidian) จากอินเดียใต้เป็นชนกลุ่มแรกๆ ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปตั้งรกรากที่มัลดีฟส์ในราวก่อนพุทธกาล...

Modified: 08.30.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

พระธรรมทูตไทยในอินเดียและเนปาลช่วยสร้าง “ความนิยมไทย”
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียและเนปาลได้จัดงาน เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียและเนปาลได้จัดงาน "ทำบุญบูรพาจารย์และประชุมพระธรรมทูตพุทธภูมิ" ที่วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร พระภิกษุไทยประมาณ 120 รูปจากวัดไทยในอินเดียจำนวน 26 วัดและวัดไทยในเนปาล 1 วัด รวมทั้งพระภิกษุไทยที่ได้รับนิมนต์ให้จำพรรษาในวัดนานาชาติในอินเดียจำนวน 5 วัด และในเนปาลอีก 4 วัด ทั้งสังกัดมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย...

Modified: 08.28.2013
Path: Home / News & Event

การมอบเงิน 1 แสนรูปีให้แก่วัดโภคัลพุทธวิหาร ที่กรุงนิวเดลี
... สามีผู้อำนวยการโรงแรม The Metropolitan Hotel ในกรุงนิวเดลี พร้อมนางบบิตา คุปตะ (Babita Gupta) ภรรยาผู้อำนวยการหอแสดงศิลปะ (Art Spice) ในโรงแรมดังกล่าว ได้มอบเงินจำนวน 1 แสนรูปี ที่ได้จากการประมูลขายภาพการกุศล ให้แก่วัดโภคัลพุทธวิหาร ในกรุงนิวเดลี ผ่านนายไพฑูรย์ สงค์แก้ว ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเจ้าอาวาสวัดโภคัลพุทธวิหาร นายกรกต ชาตะสิงห์ ผู้จัดการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ กรุงนิวเดลี และนายปณัฏฐา มีสุวรรณ นายสถานีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ กรุงนิวเดลี เป็นพยาน สำหรับความเป็นมาของการบริจาคเงินครั้งนี้มีอยู่ว่า...

Modified: 08.28.2013
Path: Home / News & Event

สถานทูตร่วมกิจกรรมของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกิจกรรมของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกิจกรรมของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 61 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...

Modified: 08.08.2013
Path: Home / News & Event

ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างอินเดียกับไทยเหนียวแน่นยิ่งขึ้น
... การต่อต้านโจรสลัดในน่านน้ำสากล (Anti-piracy) ความมั่นคงพื้นที่ชายฝั่ง (Coastal Security) การป้องกันการฟอกเงิน (Money Laundering) การป้องกันธนบัตรปลอม (Fake Currency Note) การแก้ปัญหายาเสพติด (Narcotics) การป้องกันอาชญากรรมทางอินเตอร์เนต (Cyber Crime) การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (Illegal Migration and Human Trafficking) การต่อต้านการก่อการร้าย (Counterterrorism) ซึ่งรวมเอาประเด็นการร่วมมือกันป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายใช้ดินแดนในประเทศของกันและกัน เพื่อก่อการร้ายในอีกประเทศหนึ่ง การป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายจัดซื้อจัดหาอาวุธในประเทศกันและกัน...

Modified: 07.31.2013
Path: Home / News & Event

ทีมประเทศไทยทางใต้อินเดียจัดงานส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย
... โดยทูตไทยประจำอินเดียได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 งาน Thailand Sourcing and Business Matching in Chennai จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเจนไน โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และทีมประเทศไทย ณ เมืองเจนไน งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ Chennai Trade Center ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2556 และมีผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงานราว 35 ราย พร้อมนำสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ...

Modified: 07.26.2013
Path: Home / News & Event

นมัสเตสู่อายุบวร (3) - อายุบวรกลับสู่นมัสเต
... เพื่อไปซักซ้อมเตรียมการกับฝ่ายเจ้าภาพศรีลังกาและกับทีมของสถานทูตไทยที่นั่น ดังที่ได้เล่าไว้ในตอนแรกแล้ว ตอนหารือซักซ้อมกันก็ดูราบรื่นดีครับ แต่พอวันจริงสิ ... ฝนตกตลอดสองวันของการเยือน แผนสองที่เตรียมไว้กลายมาเป็นแผนหนึ่งโดยอัตโนมัติ ปวดหัวมิใช่น้อย วันดีเดย์ ... พวกเราไปล่วงหน้าที่สนามบินโคลัมโบก่อนเวลาเครื่องลงเกือบสองชั่วโมง ฝนยังไม่ตก แต่พอเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องลง ฝนเทแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุด อธิบดีกรมพิธีการทูตศรีลังกาเรียกพวกเราไปบอกว่าคงจะเปลี่ยนที่จอดเครื่องบิน จากเดิมจอดลานหน้าอาคารห้องรับรองพิเศษ...

Modified: 07.19.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

สามเรื่องสามรส: เมื่อคนไทยตกทุกข์
... เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำต่อฮะ” “ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะ” ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ตอนนั้น รู้สึกแปลกๆ ยังไงไม่รู้กับการที่พาสปอร์ตของกลุ่มนี้หายแบบตอบไม่ได้ว่าเกิดที่ไหน พักกับใคร อย่างไร? จะว่าโดนวางยาแล้วถูกลักทรัพย์ไปก็ไม่ใช่แน่ เกือบสองชั่วโมงต่อมา สาวกลุ่มนี้กลับมาพร้อมกับมีตำรวจสองคนนั่งแมงกะไซค์มาด้วย เจ้าหน้าที่ส่งลูกน้องไปถามไถ่ ได้ความว่า พูดกันไม่รู้เรื่องว่าสาวจะทำอย่างไร เหตุเกิดที่ไหน เลยต้องกลับมาสถานทูตอีกรอบ เลยส่งลูกน้องภารตะให้ไปช่วยเรื่องแจ้งความ...

Modified: 07.19.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

นมัสเตสู่อายุบวร (2) - ชาซีลอน
... ไปส่งเสริมปลูกกาแฟแทนดีกว่า ความจริงชาวซีลอนปลูกกาแฟมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2368 แต่ปลูกเป็นพืชสวนสวยงามในภาคใต้ของประเทศ ก่อนที่ป๋าเบิร์ด เอ๊ย ... คุณจอร์จ เบิร์ด (George Bird) น้องชายของพันเอกเฮนรี เบิร์ด รองผู้บัญชาการกองทัพอังกฤษประจำซีลอน จะเริ่มปลูกกาแฟเชิงพาณิชย์เป็นเจ้าแรกที่เมืองกัมโปละ (Gampola) ในตอนกลางของประเทศ และคุณจอร์จก็อยู่เป็นชาวไร่กาแฟที่ซีลอนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยถึงแก่กรรมเมื่อปี 2400 (สมัยรัชกาลที่ 4) ที่เมืองแคนดี้ คนงานแบกใบชามาชั่งน้ำหนักในยุคเริ่มแรก (ภาพ lankapura.com) การบุกเบิกไร่กาแฟเชิงพาณิชย์ของคุณจอร์จและส่งไปขายในยุโรปได้ราคาดี...

Modified: 07.09.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี บริจาคเงินช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วมในรัฐอุตตราขันฑ์
ตามที่ได้เกิดโศกนาฏกรรมธรรมชาติอันเนื่องมาจากฝนตกหนักติดต่อกันสองสามวันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในรัฐอุตตราขันฑ์ (Uttarakhand) บนเทือกเขาหิมาลัย ตามที่ได้เกิดโศกนาฏกรรมธรรมชาติ อันเนื่องมาจากฝนตกหนักติดต่อกันสองสามวัน เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในรัฐอุตตราขันฑ์ (Uttarakhand) บนเทือกเขาหิมาลัย ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คน และทรัพย์สินเสียหายอีกมหาศาล ซึ่งสื่อมวลชนอินเดียเรียกว่าสึนามิบนเทือกเขาหิมาลัย (Himalayan Tsunami) นั้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ในนามของคนไทยในประเทศอินเดียทั้งมวล รู้สึกเศร้าสลดในเหตุร้ายครั้งนี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและญาติมิตรของผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งไปในโศกนาฏกรรมนี้...

Modified: 06.28.2013
Path: Home / News & Event

ชุมชนไทยและชาวพุทธนานาชาติร่วมฟังธรรมจากพระอาจารย์วชิโร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา พระอาจารย์วชิโร พระปฏิบัติสายหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายธรรมแก่ชุมชนไทย... เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา พระอาจารย์วชิโร พระปฏิบัติสายหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง...

Modified: 06.20.2013
Path: Home / News & Event

นมัสเตสู่อายุบวร ย้อนไปถิ่นเก่า (1)
... เพราะพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนจากนักล่าอาณานิคมจนเหลือสามเณรเพียงรูปเดียวเท่านั้น ท่านผู้อ่านคงเห็นข่าวทางสื่อกันไปแล้ว ใช่ครับ ท่านทูตพลเดช คนที่เคยเขียนคอลัมน์นี้เมื่อยังดำรงตำแหน่งอัครราชทูต หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า "เบอร์สอง" ที่กรุงนิวเดลีก่อนได้รับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่ต้นปี 2555 ... ท่านเห็นว่าผมเป็น "ศิษย์เก่า" ศรีลังกา เพราะผมออกประจำการ ครั้งแรกที่นั่นตั้งแต่ปลายปี 2535 ถึง 2539 ... เรียกว่า ระยะที่เป็น "ยุคทอง" ของการสู้รบระหว่างฝ่ายสิงหลกับฝ่ายทมิฬกันเลยล่ะครับ จะไม่ยุคทองได้อย่างไร เอาเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆ นะครับ ผู้นำพรรคฝ่ายค้านถูกลอบสังหาร...

Modified: 06.19.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

อินเดียก็มีฟุตบอลลีคนะ จะบอกให้
... ช่วงที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ กัลกัตตาเป็นเมืองหลวงของอินเดียภายใต้บริติชราช ตอนนั้นฟุตบอลสโมสรในอังกฤษได้อุบัติขึ้นแล้ว ทหารอังกฤษเล่นฟุตบอลเวลาพักผ่อนในค่ายทหารแทบทุกแห่ง ในปี 2420 (สมัยรัชกาลที่ 5 เพิ่งเสด็จจขึ้นครองราชสมบัติเพียง 9 ปี!) หนุ่มน้อยนาคินทร์ ประสาท สรพัทธิจารีย์ (Nagendra Prasad Sarbadhichary) แห่งโรงเรียนฮาเร่ (Hare School) ในเขตกัลกัลตาตอนเหนือ เกิดปิ๊งกีฬาชนิดนี้ จึงได้ ชักชวนเพื่อนๆ เล่นมาเล่นฟุตบอลกัน .. เล่นง่าย สนุก ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาก โรงเรียนอื่นเอาไปเล่นมั่ง เลยกลายเป็นกีฬาฮอตฮิตขึ้นมา แล้วพัฒนาเป็นกีฬาระดับสโมสรในเวลาต่อมา...

Modified: 06.11.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ไทย-อินเดีย จับมือเดินหน้าสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
... ประกาศให้บริการวีซ่าเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจที่จะไปทำธุรกิจในทั้งสองประเทศ รวมถึงสนับสนุนการจัดทำความตกลงประกันสังคมระหว่างกันด้วย ส่วนความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญของความตกลงดังกล่าว พร้อมชี้แนะให้รัฐมนตรีพาณิชย์ของตนลงมาควบคุมด้วยตัวเองให้การเจรจาสำเร็จลุล่วงให้ได้ภายในตุลาคมปีนี้ สำหรับประเด็นการเชื่อมโยงในภูมิภาค ผู้นำทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับโครงการถนนสามฝ่าย ไทย-พม่า-อินเดีย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้กับอาเซียน ซึ่งทั้งสามประเทศตกลงที่จะผลักดันให้การก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี...

Modified: 06.10.2013
Path: Home / News & Event

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดงานวันวิสาขบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงนิวเดลี และเมืองข้างเคียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดงานวันวิสาขบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร...

Modified: 05.27.2013
Path: Home / News & Event

ไทอาหม
ไทอาหมเป็นคนเชื้อสายไทเผ่าหนึ่ง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐอัสสัม นอกเหนือจากไทพาเก ไทคำตี่ ไทอ่ายตน ไทคำยาง และไทตุรุง ที่กระจัดกระจายอยู่ในรัฐอัสสัม อรุณาจัล เมฆาลัย มณีปุระ มิโซรัม ตรีปุระ และนาคาแลนด์ อนุเสาวรีย์นักรบไทอาหมที่เมืองศิวสาคร รัฐอัสสัม (ภาพจาก destinationtravelterminal.blogspot.com) ขวับ ขวับ ขวับ ขวับ ขวับ ... เสียงแส้แหวกอากาศ ฟาดลงกลางหลังทาส “โอย พระคุณท่าน บ่าวไพร่กลัวแล้วขอรับ” ทาสชายร้องขึ้นเมื่อโดนลงแส้ “อุเหม่ ข้าเคยสั่งเอ็งไว้อย่างไร...

Modified: 05.25.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ปักธงธรรม ค้ำแดนพุทธภูมิ
บทความโดยนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Inside India ฉบับประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 วัดไทยพุทธคยา (ซ้าย) และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (ขวา) พัฒนาโดยพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล เมื่อพูดถึงสังเวชนียสถาน ทางการอินเดียมีมุมมองว่า เป็นสถานที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และควรแก่การ ทำนุบำรุง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอินเดียและนักแสวงบุญจากต่างประเทศได้เดินทางไปเที่ยวชม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว...

Modified: 05.20.2013
Path: Home / News & Event

น้องเมย์เจ๋ง คว้าแชมป์แบดมินตันอินเดียโอเพ่น
ธงไทยปลิวไสวที่ Siri Fort Sports Complex นิวเดลี เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่าน เมื่อน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทย มือวางอันดับ 6 ของโลก โค่นเต็งสองของรายการ Yonex Sunrise India Open 2013 คว้าแชมป์ตบขนไก่รายการแรกของปี ธงไทยปลิวไสวที่ Siri Fort Sports Complex นิวเดลี เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่าน เมื่อน้องเมย์...

Modified: 05.08.2013
Path: Home / News & Event

ที่นี่...มีมรดกโลกอย่างดกดื่น
... ที่ผู้เชี่ยวชาญมรดกโลกจากนานาชาติ มาสุมหัวพยายามหาคำจำกัดความกันดีกว่าครับ เชื่อว่าท่านคงเคยได้ยินคำว่า “ทัศนอุจาด” หรือ visual pollution ซึ่งมีความหมายประมาณว่า มีสิ่งกีดขวางบังสายตาจากสถานที่สำคัญสักแห่งหนึ่ง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิใน กทม. ของไทยนี่เอง อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2484-2485 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส แล้วยังมีการจารึกรายนามผู้เสียชีวิต...

Modified: 05.06.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ไทยแลนด์รวมใจ เชียร์แบดมินตันไทยแข่งอินเดียโอเพ่น
...,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีนักกีฬาระดับโลกเข้าร่วมแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น ลี ชอง เหว่ย มือวางอันดับ 1 ของโลกชายเดี่ยว ชาวมาเลเซีย ไซน่า เนห์วาล มืออันดับ 2 ของโลกหญิงเดี่ยวชาวอินเดีย เจ้าบ้าน งานนี้ นักกีฬาไทยตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็นน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ มือวางอันดับ 6 ของโลก ประเภทหญิงเดี่ยว “ซุปเปอร์แมน” บุญศักดิ์ พลสนะ มืออันดับ 10 ของโลก ชายเดี่ยว และคู่ผสมสุดเก๋า มืออันดับ 6 ของโลก สุดเขต ประภากมล-สราลีย์ ทุ่งทองคำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา ทีมประเทศไทยในนิวเดลี...

Modified: 04.29.2013
Path: Home / News & Event

ชื่นฉ่ำวันสงกรานต์ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร
... 22,500 รูปี หลังเสร็จสิ้นงานบุญ ชุมชนไทยร่วมกันทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ทั้ง 9 รูปตามประเพณี ก่อนที่บรรดาลูกหลานจะเล่นน้ำสงกรานต์กันด้วยบรรยากาศสนุกสนานเย็นชื่นฉ่ำทั่วหน้า วัดโภคัลพุทธวิหาร ซึ่งสร้างโดยชาวพุทธอินเดียมานานกว่า 50 ปี เป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอด โดยหลวงพ่อสนอง เจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มส่งพระสงฆ์จากประเทศไทยมาจำพรรษาและช่วยพัฒนาวัดตั้งแต่ปี 2525 แต่ก็ได้ขาดตอนไปบางช่วง ปัจจุบันมีพระสงฆ์จากวัดสังฆทานผลัดเปลี่ยนกันมาจำพรรษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยมีพระอาจารย์จันดีเป็นประธานสงฆ์...

Modified: 04.26.2013
Path: Home / News & Event

สุธาสินีสิ้นสุดภารกิจเดินเรือฉลอง 20 ปี อาเซียน-อินเดีย
... โรงเรียนการนำทาง และห้องจำลองการเดินเรืออันทันสมัย จากนั้น กองทัพเรืออินเดียได้จัดให้คณะทูตอาเซียนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนการนำทาง (Navigation Direction School – NDS) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2485 เพื่อสอนการใช้เรดาร์ในการเดินเรือ ปัจจุบัน เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการนำทางทางเรือและอากาศยานสำหรับบุคลากรกองทัพเรืออินเดียแห่งเดียวในอินเดีย มีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ห้องจำลองการเดินเรือราคา 5 แสนเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน NDS มีความร่วมมือกับกองทัพเรือต่างประเทศ โดยจัดหลักสูตรอบรมแก่นักเรียนต่างชาติเป็นระยะเวลา...

Modified: 04.14.2013
Path: Home / News & Event

เรื่องหลายๆ ปลายมีนา 56
... จึงได้ถือโอกาสเขียนถึงกรุงกบิลพัสดุ์ฝั่งเนปาล ซึ่งเป็นเมืองดั้งเดิมที่พระพุทธองค์เคยประทับอยู่ก่อนออกบวชครับ นอกเหนือจากทำให้ผมได้กินแรงเจ้านายไปตอนนึงแล้ว ผมคิดว่าพบคนที่จะมาเขียนต่อจากผมแล้วเมื่อผมครบวาระประจำการ แฮ่ม! ตราสัญลักษณ์ของยูเนสโก (ซ้าย) และศูนย์มรดกโลก (ขวา) เมื่อต้นเดือนมีนาคม ผมได้รับโอกาสให้ไปร่วมการประชุม UNESCO World Heritage Expert Meeting on Visual Integrity อันเป็นการประชุมแบบระดมสมองในระดับผู้เชี่ยวชาญขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับ มรดกโลก (World Heritage) เพื่อหาคำจำกัดความของคำว่า...

Modified: 04.04.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

กรุงกบิลพัสดุ์ฝั่งเนปาล
... เนินที่เชื่อว่าเป็นสถูปของม้ากัณฐกะท่ามกลางทุ่งข้าวสาลี หลังจากนั้นหากเดินทางตามถนนที่เลียบรั้วกำแพงวังไปทางทิศเหนือประมาณ 1 ก.ม. ก็จะพบกับสถูปของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา ซึ่งเป็นพระราชบิดา และมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ สถูปของพระเจ้าสุทโธทนะ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร และสถูปของพระนางสิริมหามายามีขนาดย่อมลงมาหน่อย ตามพุทธประวัตินั้น พระนางสิริมหามายาเสด็จสวรรคตเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 7 วัน หลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็อยู่ในความดูแลของพระนางปชาบดีโคตมี ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าหรือน้องสาวของพระนางสิริมหามายา...

Modified: 03.27.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ให้ข้อคิดสอนใจนักศึกษาไทยในอลิการ์
... จึงอยากให้ใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่ ดร.สุรินทร์ฯ ให้กำลังใจต่อว่า ตนเองมาจากโรงเรียนปอเนาะที่ยากลำบาก สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ นักศึกษาไทยที่ AMU มีโอกาสที่ดีกว่า ก็ควรทำได้ดีกว่าตน นักศึกษาตั้งใจฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รศ.ดร. จรัญฯ ศิษย์เก่า AMU กล่าวเสริมว่า ในประเทศไทยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นศิษย์เก่า AMU หลายคน รวมถึงตนเองที่ศึกษาที่ AMU เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมาก จึงอยากให้นักศึกษา ไทยพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด และยินดีให้การสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่...

Modified: 03.26.2013
Path: Home / News & Event

เมืองอัครา เก่าแก่กว่าที่คนไทยรู้จัก
... (เที่ยวเดียวนะครับ) พอมีทางด่วนก็ร่นเหลือเพียง 2 ชั่วโมงนิดๆ สะดวกขึ้นมาก เมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา มีประชากร 1.7 ล้านคน เคยเป็นเมืองหลวงสมัยที่ชาวโลกยังเรียกอินเดียว่า “ฮินดูสถาน” อัคราเป็นเมืองเก่าแก่ไม่แพ้พาราณสี มีชื่อปรากฏในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” ในชื่อว่า “อัครีวนา” (Agrevana) แปลว่า เมืองชายป่า และยังเกี่ยวข้องกับพระฤาษีอังคีรส หนึ่งในสิบมหาฤาษีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่ถ้าพูดถึงการตั้งเป็นเมืองจริงจังก็โดยเจ้าเชื้อสายราชบุตรชื่อ “ราชปฎลสิงห์”...

Modified: 03.18.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ทูตไทยสำรวจราชาสถาน เปิดประตูโอกาสธุรกิจอีกบานในอินเดีย
... และยังไปเยี่ยมชมโชว์รูมสินค้าของบริษัท Bhandari Exports ของเก่าที่วางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบของ Prince Art Exporter รอการปัดฝุ่นทำสีแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า เครื่องเรือนที่ถูกปัดฝุ่นทำให้ดูสวยน่าใช้ของ Prince Art Exporter โชว์รูมเครื่องเรือนของบริษัท Bhandari Exports โยธปุระเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน (Antique furniture and handicrafts) ของอินเดีย มูลค่าการส่งออกมีสูงกว่า 1.6 แสนล้านรูปีต่อปี (3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) แรงงานมีทักษะฝีมือและผู้ประกอบการมีความเป็นมืออาชีพและมีวิสัยทัศน์ นาย Gaurav...

Modified: 03.08.2013
Path: Home / News & Event

การบินไทยจัดนิทรรศการแสดงภาพศิลปะเชิงพุทธ
... อาทิ ผัดไทย ลูกชุบ ฝรั่งและแก้วมังกร มาร่วมเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม การจัดแสดงนิทรรศการจะมีระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน (จันทร์ – อาทิตย์)

Modified: 03.04.2013
Path: Home / News & Event

ลงน้ำกันเป็นแสน แดนมหากุมภเมลา ณ จุฬาตรีคูณ
... คณโฑบรรจุน้ำอมฤตโผล่ขึ้นมาจากเกษียรสมุทร ... ลืมเอ็มโอยูกันเลย เทวากับอสูรพลันเหินขึ้นฟ้าไปฟัดกันเพื่อแย่งคณโฑอย่างเอาเป็นเอาตาย สู้กัน 12 ทิวาราตรีบนเวหา ... ตรงนี้แหละครับเป็นที่มาของรอบ 12 ปีของมหากุมภเมลา เพราะหนึ่งทิวาราตรีของเหล่าเทวดาคือหนึ่งปีบนโลกมนุษย์ .... ฝ่ายอสูรคงลืมไปว่าฟากเทวดามีตัวช่วย.. ก็คนที่แนะให้กวนเกษียรสมุทรนี่แหละครับ ... พระวิษณุเฝ้าดูอยู่ตลอด เห็นท่าไม่ได้การ ชะแว้บ แปลงร่างเป็นโมหิณีมูรติเทวี เหาะมาคว้าคณโฑเหินขึ้นสวรรค์ไป ... แต่ด้วยความรีบร้อน ทำคณโฑกระฉอก น้ำอมฤตกระเด็นหยดลงไปตกที่เมืองอัลลาห์บาด...

Modified: 03.04.2013
Path: Home / เธชเธฒเธฃเธžเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน€เธฅเนˆเธฒ : เธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ

ชุมชนไทยในอินเดียพร้อมใจกันเข้าเฝ้าฯ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระวโรกาส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระวโรกาส ให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ...

Modified: 02.26.2013
Path: Home / News & Event

แฟนพันธุ์แท้อินเดียเตรียมเฮ Thai Smile เปิดบิน 3 เส้นทางเชื่อมอินเดีย เม.ย. นี้
... นิวเดลี-ภูเก็ต TG762 01.55 07.55 อังคาร, ศุกร์ ภูเก็ต-นิวเดลี TG761 22.05 00.55 (+1) จันทร์, พฤหัสบดี มุมไบ (BOM) – ภูเก็ต (HKT) – มุมไบ (BOM) เส้นทาง เที่ยวบินที่ เวลาออก (น.) เวลาถึง (น.) วันที่บิน มุมไบ-ภูเก็ต TG764 02.20 08.20 พฤหัสบดี, อาทิตย์ ภูเก็ต-มุมไบ TG763 22.30 01.10 (+1) พุธ, เสาร์ อาห์เมดาบัด (AMD) – กรุงเทพฯ (BKK) – อาห์เมดาบัด (AMD) เส้นทาง เที่ยวบินที่ เวลาออก (น.) เวลาถึง (น.) วันที่บิน อาห์เมดาบัด-กรุงเทพฯ TG766 23.59 06.20 (+1) พุธ, อาทิตย์ กรุงเทพฯ-อาห์เมดาบัด...

Modified: 02.13.2013
Path: Home / News & Event

Search results 1 - 50 of 203
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last 

Sorted by relevance | Sort by date


Embassy Holiday
Next holiday:
  • Mon 05 May 2014
    Coronation Day

©Copyright 2007. Royal Thai Embassy. Designed by TNT.
D-1/3 Vasant Vihar, New Delhi 110057
Telephone : (+91 11) 2615 0130-34
Fax : (+91 11) 2615 0128-29 Website : http://www.thaiemb.org.in