หน้าแรก   ติดต่อเรา    แผนผังเว็บไซต์  
 
 หน้าแรก 
 แผนที่ 
 วันหยุดราชการ 
 พบทูตไทย 
 สถานเอกอัครราชทูต 
 สถานกงสุลใหญ่ 
 ข่าวน่ารู้ 
30 Jul 2015 21:48:33
Thai Embassy   Google    
แสวงบุญในอินเดีย
แสวงบุญในอินเดีย
คำแนะนำการเตรียมตัว
บทความ
แสวงบุญในอินเดีย

คำแนะนำการเตรียมตัวไปแสวงบุญสักการะสังเวชนียสถานในอินเดียและเนปาล

1. เตรียมใจ

การไปอินเดียถือว่าเป็นการไปแสวงบุญในฐานะชาวพุทธที่ต้องการสักการะและบูชาคุณพระพุทธเจ้า ในสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า เมื่อสิ้นพระองค์ไปแล้ว ชาวพุทธจะสามารถระลึกถึงพระองค์ได้ในสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 1. สถานที่ประสูติ ที่ลุมพินี (ปัจจุบันอยู่ในเนปาล)
 2. สถานที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธคยา
 3. สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ที่สารนาถ และ
 4. สถานที่ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน ที่กุสินารา ดังนั้นการไปสักการะสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้ ถือว่าไประลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้เกิดสติ ปลงธรรมสังเวชว่าทุกอย่างย่อมมีเหตุ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เป็นของธรรมดา ในฐานะชาวพุทธจึงถือเป็นการไปสักการะพระพุทธองค์ที่ตรงจุดที่สุด ณ สถานที่จริง เป็นการตามรอยพระพุทธบาทในดินแดนพุทธภูมิ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่าในฐานะพุทธมามะกะ ควรหาโอกาสไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต

นอกจากสำหรับตนเองแล้ว หากมีโอกาสได้พาบิดามารดาไปสักการะสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งได้ ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูเรามา อย่างไรก็ดี ต้องคำนึงถึงโอกาส เวลา ความพร้อมของร่างกายและสุขภาพของบิดามารดาด้วยว่าพร้อมที่จะไปหรือไม่

2. เตรียมกาย

การเดินทางไปแสวงบุญโดยปรกติใช้เวลา ประมาณ 10-13 วัน เดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่กัลกัตตา และนั่งรถบัสไปยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ทั้งในอินเดียและเนปาล ซึ่งเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์นั้นนาน บางช่วงเดินทางทั้งวัน การเตรียมสุขภาพให้พร้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรหารือแพทย์ว่าจะสามารถเดินทางไกลได้หรือไม่ หรือหากเดินทางได้ ก็ควรเตรียมยาประจำตัวและสมุดสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย เผื่อกรณีฉุกเฉิน จะได้มีข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง การเตรียมกายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องตระหนักว่าท่านต้องสามารถช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง หากเป็นผู้สูงอายุ แม้จะมีคนดูแลแต่ก็ต้องสามารถดูแลตัวเองได้ ท่านที่ทราบว่าแพ้อะไร ก็ควรเตรียมยารักษาโรคนั้นไปด้วย รวมทั้งสุขภัณฑ์พกพาประจำตัวที่ท่านต้องใช้ในระหว่างการเดินทาง เพื่อรักษาความสะอาด รวมทั้งเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการไปแสวงบุญ ทั้งนี้ ช่วงฤดูการแสวงบุญจะอยู่ในช่วงอากาศหนาว จึงต้องเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม

3. เตรียมข้อมูล

เมื่อตัดสินใจว่าจะไปแสวงบุญ และได้เตรียมตัวเตรียมกายแล้ว สิ่งที่ต้องทำก็คือหาข้อมูลของการเดินทาง ข้อมูลบริษัททัวร์ที่จะใช้บริการซึ่งก็หาไม่ยากนักจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งจากบริษัทการบินไทยซึ่งจัดเที่ยวบินตรงพิเศษ ในช่วงฤดูแสวงบุญระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของทุกปี และการบินไทยก็จัดทัวร์เอื้องหลวงสำหรับการไปแสวงบุญโดยเฉพาะด้วย

สังเวชนียสถานที่คนนิยมไปเริ่มต้นการแสวงบุญอยู่ที่มหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีวัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศคือวัดไทยพุทธคยา ซึ่งบริษัททัวร์นิยมจัดให้ผู้แสวงบุญไปพักที่วัดนี้ พุทธคยานี้อยู่ในรัฐพิหารซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา ในส่วนของสารนาถ สถานที่ปฐมเทศนาและกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน อยู่ในรัฐอุตตระประเทศซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ดังนั้น หากผู้แสวงบุญต้องการติดต่อหน่วยงานในระหว่างแสวงบุญก็สามารถติดต่อ สกญ. ณ เมืองกัลกัตตา และ สอท. ณ กรุงนิวเดลีได้

ในปัจจุบันมีวัดไทยตามเมืองต่างๆ ในเส้นทางแสวงบุญมากกว่า 12 วัด บริษัททัวร์ที่คิดราคาถูก มักนิยมจัดให้ผู้แสวงบุญพักค้างคืนที่วัด ในขณะที่บริษัทที่คิดราคาสูงจะจัดที่พักในโรงแรม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้แสวงบุญว่าจะเลือกแบบใด

4. เตรียมเดินทาง

การเตรียมการเดินทางก็คือการเตรียมสัมภาระ เสื้อผ้า อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรค ซึ่งมีข้อแนะนำ ดังนี้

 • นำเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางโดยรถยนต์และที่ใส่สบายเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม
 • เสื้อผ้าสำหรับอากาศหนาว
 • อย่านำของมีค่าติดตัวไป
 • เตรียมยารักษาโรคประจำตัวและของใช้ส่วนตัว
 • เตรียมนาฬิกาปลุกส่วนตัวไปด้วยเพราะส่วนใหญ่ต้องเดินทางเช้าตรู่
 • เตรียมเงินไปให้เหมาะสมและพอดีกับการเดินทาง 10 วันรวมทั้งสำหรับการทำบุญตามวัดต่างๆ ซึ่งหากเป็นวัดไทย สามารถทำบุญด้วยเงินไทยหรือเงินเหรียญสหรัฐฯได้ นอกนั้นเป็นเงินรูปีอินเดีย
 • มือถือควรขอใช้บริการโทรระหว่างประเทศ หรือมาซื้อซิมของอินเดียใช้โทรกลับประเทศไทย
 • หนังสือเดินทางควรเก็บรักษาให้ดีและถ่ายเอกสารทำสำเนาไว้
5. การเตรียมพร้อมระหว่างการเดินทาง

ในระหว่างการเดินทาง สิ่งที่ท่านจะต้องเจอ มีดังนี้

 • ความไม่สะอาดของสถานที่และสิ่งของในระหว่างการเดินทาง จึงควรเตรียมสุขภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนตัวไปด้วย
 • การดื่มน้ำควรซื้อที่เป็นขวดที่มีมาตรฐานหรือที่เป็นกระป๋องเท่านั้น
 • อาหารควรเป็นอาหารที่ทัวร์แนะนำเท่านั้น
 • คนขายของข้างทางที่จะคะยั้นคะยอให้ซื้อของ ควรต่อรองราคาเท่าที่จะทำได้
 • อย่าออกนอกกลุ่มหรือเส้นทางโดยลำพัง หากเกิดปัญหาต่างๆ ให้รีบแจ้งหัวหน้าทัวร์
 • การเดินทางไปตามสังเวชนียสถานเป็นการเดินทางที่ยาวนานระหว่างจุดหมาย และระหว่างทางก็มักจะไม่มีจุดจอดรถที่เหมาะสมมากนัก ยกเว้นวัดไทย ห้องน้ำอาจไม่สะอาดเท่าที่ควร ผู้แสวงบุญจึงควรทำใจและเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยปรึกษาหัวหน้าทัวร์ทุกการเดินทางระหว่างวัน
 • การพักในวัดไทย ควรรักษากริยา มารยาทและสำรวมเพราะอยู่ในเขตวัด และรักษาความสะอาดให้กับสถานที่ทุกครั้ง
 • ในกรณีที่เกิดไม่สบาย ให้แจ้งหัวหน้าทัวร์หรือพระธรรมทูต และในวัดไทยเช่นวัดไทย กุสินารา เฉลิมราชย์จะมีคลีนิครักษาพยาบาลด้วย ซึ่งสามารถรักษาโรคทั่วไปได้
 • กรณีหนังสือเดินทางหาย ต้องติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ในช่วงขากลับจากแสวงบุญ ให้ออกเอกสารเดินทางกลับประเทศจึงจะสามารถเดินทางกลับได้


*หมายเหตุ
คำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นและไม่เป็นทางการ (จัดทำโดยพลเดช วรฉัตร) รายละเอียดต่างๆ
ควรติดต่อบริษัททัวร์ที่ท่านใช้บริการหรือวัดไทยในอินเดีย
วันหยุดสถานทูต
ครั้งต่อไป:
 • Thu 30 Jul 2015
  Asarnha Bucha Day

©Copyright 2007. Royal Thai Embassy. Designed by TNT.
D-1/3 Vasant Vihar, New Delhi 110057
Tel : (+91 11) 4977 4100 Fax : (+91 11) 4977 4199, 4059 1496 Website : http://www.thaiemb.org.in